0 Cross Club - Praha 7 - Holeovice
beerborec.cz Dnes je 29.11.2015 Pihlsit se    --   Registrace           Jak na to     FAQ
 
vodVpis z rejstkuPidat pivoStatistikyebkyHospodyAkcePivovaryZnaky pivaBorciNapiteOdkazyCo chybChat
 

Cross Club

Praha 7 - Holeovice

Plynrn 1096/23
blzko metra Ndra Holeovice
190 m n.m.

Hl. msto Praha

★★★
      
http://www.crossclub.cz/

 506'29.54''N  1426'35.746''E

               Nejbli hospody...

       Pidej fotku hospody

  Uprav daje hospody

>>   Do vbru...
    
po -
t -
st -
t -
p -
so -
ne -

23.11.2015 johnnymaso Obsluha ★★★★☆ Prosted ★★★★★ Pivo ★★★★☆ Celkov dojem ★★★★☆ 
18.11.2015 Woodchuck Obsluha ★★☆☆☆ Prosted ★★★☆☆ Pivo ★★☆☆☆ Celkov dojem ★★★☆☆ 
18.11.2015 fatalego Obsluha ★☆☆☆☆ Prosted ★★★★★ Pivo ★★☆☆☆ Celkov dojem ★★★☆☆ 

Co se tu pilo a pije
Gambrinus10987 piv
Schwarzenberg (Protivn)10321 piv
Pilsner Urquell12261 piv
Plzesk Prazdroj12110 piv
Kozel10tmav101 piv
Plze1298 piv
Staropramen1074 piv
Lobkowicz Premium1264 piv
Chlumeck Vt11penin46 piv
Chlumeck Vt12penin34 piv
Kozel1023 piv
Sv. Norbert13polotmav14 piv
Gambrinus1112 piv
Pilsner Urquell1011 piv
Lobkowicz (Vysok Chlumec)126 piv
Plzesk Prazdroj105 piv
Starobrno104 piva
Budvar104 piva
Pilsner Urquell114 piva
Schwarzenberg (Protivn)123 piva
Lobkowicz Premium103 piva
Flying Cloud IPA13ale3 piva
Kruovice102 piva
Plzesk Prazdroj112 piva
Flying Cloud IPA14IPA2 piva
Kozel10ezan2 piva
Chlumeck ale112 piva
Vysok Chlumec11penin2 piva
Gambrinus122 piva
Birell02 piva
Staropramen122 piva
Chlumeck Vt112 piva
Bernard102 piva
Klter102 piva
Chlumeck Vt121 pivo
Master151 pivo
Chlumeck Vt12nefiltrovan1 pivo
Lobkowicz (Vysok Chlumec)11kvasnicov1 pivo
Svijansk Mz111 pivo
Kozel12tmav1 pivo
Platan111 pivo
Master Pils151 pivo
Kozel11tmav1 pivo

Kdo tu pil a pije
(celkem 2221 piv)


Historie
23.11.2015Henri1 xLobkowicz Premium12NF
20.11.2015johnnymaso3 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
20.11.2015johnnymaso3 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
20.11.2015johnnymaso3 xLobkowicz Premium1244 K
17.11.2015Dave.whit4 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
17.11.2015fatalego3 xSchwarzenberg (Protivn)100 K
17.11.2015fatalego1 xLobkowicz (Vysok Chlumec)11kvasnicov49 K
27.09.2015Max-B1 xLobkowicz Premium12
23.09.2015Reek7 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
23.09.2015Woodchuck8 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
11.09.2015Antimonca3 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
10.09.2015filip 19841 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
30.08.2015ekim1 xPlatan11
25.08.2015X-man1 xFlying Cloud IPA14IPA44 K
25.08.2015X-man1 xLobkowicz Premium1244 K
19.08.2015Woodchuck5 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
02.08.2015Max-B1 xLobkowicz Premium12
15.07.2015Kari2 xVysok Chlumec11Chlumeck Vt
11.07.2015StevieY1 xFlying Cloud IPA14IPA
11.07.2015StevieY1 xChlumeck Vt11penin
08.07.2015Moonscream1 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
07.07.2015Antimonca1 xSchwarzenberg (Protivn)100 K
04.07.2015LOP1 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
17.06.2015Woodchuck2 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
11.06.2015nerw1 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
16.05.2015StevieY1 xChlumeck Vt12penin
16.05.2015StevieY1 xSchwarzenberg (Protivn)10
12.05.2015MartinR1 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
02.05.2015Woodchuck1 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
21.04.2015Woodchuck8 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
17.04.2015Woodchuck2 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
17.04.2015Woodchuck1 xChlumeck Vt11penin44 K
15.04.2015shpek3 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
13.04.2015Woodchuck3 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
22.03.2015Woodchuck7 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
14.03.2015Griamm3 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
05.03.2015fatalego5 xSchwarzenberg (Protivn)1020 K
26.02.2015vojta912 xLobkowicz Premium1244 K
05.02.2015Antimonca9 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
22.01.2015borone1 xSchwarzenberg (Protivn)10
22.01.2015borone2 xLobkowicz Premium1244 K
22.01.2015borone3 xFlying Cloud IPA13ale44 K
20.01.2015lens593 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
17.01.2015nerw2 xChlumeck Vt11penin44 K
16.01.2015StevieY2 xSchwarzenberg (Protivn)10
14.12.2014Woodchuck9 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
12.12.2014Peterson294 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
05.12.2014StevieY1 xSchwarzenberg (Protivn)10
03.12.2014vytek2 xChlumeck ale11
03.12.2014vytek1 xLobkowicz Premium1244 K
02.12.2014lens591 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
02.12.2014lens592 xChlumeck Vt12penin44 K
21.11.2014U. Tarare2 xLobkowicz Premium12
21.11.2014rank_d5 xLobkowicz Premium1244 K
08.11.2014StevieY1 xSchwarzenberg (Protivn)10
30.10.2014Kraun4 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
29.10.2014mIZZYchal2 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
29.10.2014mIZZYchal1 xChlumeck Vt12penin44 K
29.10.2014Dave.whit2 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
29.10.2014Dave.whit1 xChlumeck Vt12nefiltrovan44 K
30.08.2014chlupydupy1 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
28.08.2014cradle2 xSchwarzenberg (Protivn)1234 K
28.08.2014Woodchuck6 xSchwarzenberg (Protivn)1034 K
28.08.2014Woodchuck2 xChlumeck Vt11penin40 K
22.08.2014Peterson297 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
19.08.2014doomdevka1 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
19.08.2014doomdevka1 xChlumeck Vt11penin40 K
13.08.2014Woodchuck5 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
01.08.2014SonnyCZ1 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
01.08.2014SonnyCZ1 xChlumeck Vt11penin40 K
28.07.2014Woodchuck7 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
22.07.2014Woodchuck4 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
15.07.2014Kraun4 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
15.07.2014U. Tarare6 xLobkowicz Premium1240 K
08.07.2014Dave.whit1 xSchwarzenberg (Protivn)1032 K
08.07.2014Woodchuck7 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
20.06.2014fousaldo2 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
15.05.2014vytek3 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
15.05.2014doomdevka2 xChlumeck Vt11penin40 K
17.04.2014mIZZYchal1 xChlumeck Vt11penin40 K
17.04.2014doomdevka2 xChlumeck Vt11penin40 K
12.04.2014StevieY1 xSchwarzenberg (Protivn)10
08.04.2014vytek3 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
08.04.2014vytek2 xLobkowicz (Vysok Chlumec)1240 K
03.04.2014StevieY1 xChlumeck Vt11penin
08.02.2014y Wom2 xChlumeck Vt11penin40 K
08.02.2014y Wom2 xLobkowicz (Vysok Chlumec)1240 K
20.01.2014fobik3 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
20.01.2014fobik2 xLobkowicz Premium1240 K
18.01.2014StevieY2 xSchwarzenberg (Protivn)10
09.01.2014fousaldo5 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
08.01.2014Antimonca5 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
07.01.2014navitas1 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
02.01.2014navitas1 xSchwarzenberg (Protivn)10
02.01.2014navitas1 xLobkowicz Premium12
01.01.2014cradle1 xStaropramen1035 K
15.12.2013dejfVOLE5 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
27.11.2013Kraun1 xChlumeck Vt12penin40 K
27.11.2013Kraun6 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
08.11.2013Sonika2 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
17.10.2013Woodchuck6 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
17.10.2013Woodchuck2 xChlumeck Vt11penin40 K
15.10.2013mIZZYchal1 xChlumeck Vt11penin40 K
11.10.2013Moonscream1 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
04.10.2013Moonscream1 xLobkowicz Premium1240 K
03.10.2013Antimonca2 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
02.10.2013Woodchuck4 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
18.09.2013mIZZYchal5 xChlumeck Vt11penin40 K
01.09.2013doomdevka1 xChlumeck Vt11penin40 K
01.09.2013Max-B2 xSchwarzenberg (Protivn)10
30.08.2013Peterson296 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
30.08.2013Peterson292 xLobkowicz Premium1240 K
28.08.2013Max-B2 xSchwarzenberg (Protivn)10
28.08.2013doomdevka2 xChlumeck Vt11penin40 K
17.08.2013Kraun1 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
17.08.2013Kraun6 xChlumeck Vt12penin40 K
17.08.2013Kraun2 xLobkowicz Premium1240 K
15.08.2013shpek4 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
14.08.2013Kraun1 xChlumeck Vt12penin40 K
31.07.2013Strawby694 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
24.07.2013doomdevka1 xChlumeck Vt11penin40 K
24.07.2013Max-B1 xSchwarzenberg (Protivn)10
23.07.2013Kraun5 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
23.07.2013Kraun2 xLobkowicz Premium1240 K
15.07.2013Bizzarr2 xLobkowicz (Vysok Chlumec)1240 K
15.07.2013Bizzarr2 xSchwarzenberg (Protivn)1032 K
11.07.2013PunkShadow1 xLobkowicz Premium1240 K
03.07.2013vosk2 xLobkowicz Premium12
03.07.2013ynot1 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
03.07.2013doomdevka1 xChlumeck Vt11penin40 K
29.06.2013ucar4 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
29.06.2013rank_d6 xLobkowicz Premium1240 K
24.06.2013Woodchuck5 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
24.06.2013Woodchuck1 xChlumeck Vt11penin40 K
23.06.2013doomdevka1 xLobkowicz Premium1240 K
23.06.2013doomdevka1 xChlumeck Vt11penin40 K
20.06.2013tomik781 xLobkowicz Premium1240 K
19.06.2013tomik781 xLobkowicz Premium1240 K
12.06.2013doomdevka2 xLobkowicz Premium1240 K
02.06.2013Woodchuck2 xChlumeck Vt1140 K
02.06.2013Woodchuck2 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
31.05.2013rank_d3 xLobkowicz Premium1240 K
31.05.2013rank_d1 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
23.05.2013Kraun4 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
22.05.2013doomdevka5 xChlumeck Vt11penin40 K
19.05.2013Woodchuck3 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
16.05.2013Kraun1 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
16.05.2013Kraun4 xChlumeck Vt12penin40 K
01.05.2013U. Tarare6 xLobkowicz Premium1240 K
01.05.2013cradle3 xStaropramen1036 K
26.04.2013johnnymaso6 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
26.04.2013johnnymaso1 xPilsner Urquell1150 K
24.04.2013Kraun2 xChlumeck Vt12penin40 K
18.04.2013Kraun1 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
17.04.2013doomdevka2 xChlumeck Vt11penin40 K
16.04.2013pawlick3 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
10.04.2013z.lada043 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
10.04.2013doomdevka3 xChlumeck Vt11penin40 K
10.04.2013Kraun4 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
10.04.2013Kraun1 xChlumeck Vt12penin40 K
31.03.2013Kraun1 xChlumeck Vt12penin40 K
31.03.2013Kraun4 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
19.03.2013Woodchuck4 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
15.03.2013mIZZYchal2 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
15.03.2013mIZZYchal2 xChlumeck Vt12penin40 K
07.03.2013Chmela1 xSchwarzenberg (Protivn)1233 K
07.03.2013Chmela1 xChlumeck Vt12penin40 K
04.03.2013Padouch1 xChlumeck Vt11penin45 K
09.02.2013hanna1 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
27.01.2013horrorpop2 xSchwarzenberg (Protivn)10
24.01.2013vytek2 xLobkowicz Premium1240 K
24.01.2013doomdevka2 xChlumeck Vt11penin40 K
24.01.2013mIZZYchal2 xChlumeck Vt12penin40 K
17.01.2013Kraun4 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
04.01.2013borone1 xChlumeck Vt11penin40 K
04.01.2013borone1 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
03.01.2013vosk1 xPilsner Urquell1150 K
25.12.2012shpek1 xSchwarzenberg (Protivn)1029 K
25.12.2012shpek2 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
20.12.2012horrorpop4 xSchwarzenberg (Protivn)10
18.12.2012Frantig1 xSchwarzenberg (Protivn)100 K
16.12.2012tomik781 xLobkowicz Premium1240 K
16.12.2012tomik781 xChlumeck Vt11penin40 K
16.12.2012tomik781 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
12.12.2012Falconix2 xKlter1030 K
12.12.2012Kraun2 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
12.12.2012Kraun1 xChlumeck Vt1240 K
12.12.2012horrorpop3 xSchwarzenberg (Protivn)10
25.11.2012Kraun4 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
25.11.2012Kraun1 xChlumeck Vt12penin40 K
22.11.2012Peterson293 xLobkowicz Premium1033 K
19.11.2012gannjaa5 xChlumeck Vt12penin40 K
14.11.2012Kraun3 xChlumeck Vt12penin40 K
14.11.2012Kraun3 xLobkowicz Premium12tankov40 K
31.10.2012Topper.H2 xSchwarzenberg (Protivn)1033 K
31.10.2012Topper.H2 xSchwarzenberg (Protivn)1029 K
30.10.2012Woodchuck4 xSchwarzenberg (Protivn)1029 K
12.10.2012Chmela1 xGambrinus1033 K
10.10.2012filip 19841 xGambrinus1029 K
27.09.2012LL332 xGambrinus10
27.09.2012petuu2 xGambrinus10
27.09.2012Chmela2 xGambrinus1033 K
19.09.2012Woodchuck5 xGambrinus1031 K
09.09.2012Kraun1 xGambrinus100 K
09.09.2012Kraun2 xGambrinus1033 K
09.09.2012Kraun1 xPlzesk Prazdroj1240 K
07.09.2012StevieY1 xPilsner Urquell12
31.08.2012Chmela3 xGambrinus1033 K
31.08.2012Woodchuck2 xGambrinus1029 K
29.08.2012PatrikP2 xGambrinus1033 K
21.08.2012ynot2 xPlzesk Prazdroj1240 K
29.07.2012Woodchuck1 xGambrinus1029 K
29.07.2012honzakefa4 xStaropramen1033 K
23.07.2012kalic.o2 xGambrinus1033 K
17.07.2012Kraun1 xPlzesk Prazdroj1240 K
17.07.2012Kraun1 xGambrinus1033 K
11.07.2012StevieY2 xGambrinus10
11.07.2012StevieY1 xPilsner Urquell12
10.07.2012vytek3 xPilsner Urquell1240 K
11.06.2012xuffo2 xPilsner Urquell1237 K
23.05.2012horrorpop4 xGambrinus10
22.05.2012zoodement1 xPilsner Urquell1240 K
21.05.2012kalic.o2 xGambrinus1033 K
30.04.2012krab721 xPilsner Urquell1240 K
25.04.2012ziggy1 xPlzesk Prazdroj1239 K
25.04.2012honzakefa6 xGambrinus1033 K
18.04.2012ziggy1 xPlzesk Prazdroj1240 K
17.04.2012Kraun3 xGambrinus1033 K
16.04.2012xuffo3 xGambrinus1029 K
15.04.2012fobik2 xGambrinus1033 K
10.04.2012Ritchie36 xPlze1238 K
22.03.2012vytek1 xPilsner Urquell1240 K
21.03.2012mIZZYchal5 xGambrinus1133 K
21.03.2012mIZZYchal1 xPilsner Urquell1240 K
20.03.2012Ondr4SH3 xPilsner Urquell1240 K
15.03.2012jnd5 xPilsner Urquell1240 K
07.03.2012xuffo2 xGambrinus1029 K
07.03.2012z.lada041 xPilsner Urquell1240 K
07.03.2012z.lada046 xGambrinus1033 K
07.03.2012Kraun6 xPlzesk Prazdroj1240 K
29.02.2012Chmela1 xPilsner Urquell1240 K
25.02.2012ptra4 xPilsner Urquell1240 K
25.02.2012ptra4 xBudvar1030 K
22.02.2012Chmela1 xGambrinus1033 K
20.02.2012Ondr4SH3 xPilsner Urquell1240 K
16.02.2012z.lada044 xGambrinus1033 K
09.02.2012Reek2 xGambrinus1015 K
09.02.2012Woodchuck3 xGambrinus1029 K
03.02.2012Peterson293 xGambrinus1033 K
31.01.2012chrocht4 xPlze1240 K
31.01.2012Kraun7 xPlzesk Prazdroj1240 K
20.01.2012Ondr4SH3 xPilsner Urquell1240 K
17.01.2012Chmela2 xGambrinus1033 K
17.01.2012Chmela1 xPilsner Urquell1240 K
15.01.2012Woodchuck2 xGambrinus1029 K
14.01.2012jnd4 xPilsner Urquell1240 K
11.01.2012ziggy4 xPlzesk Prazdroj1240 K
11.01.2012efmen2 xGambrinus1028 K
10.01.2012xuffo3 xGambrinus1033 K
07.01.2012Woodchuck7 xGambrinus1029 K
05.01.2012martin86033 xGambrinus1033 K
03.01.2012sumag1 xGambrinus1029 K
25.12.2011shpek3 xGambrinus1029 K
21.12.2011ziggy4 xPlzesk Prazdroj12
16.12.2011Tycho2 xGambrinus1029 K
13.12.2011Kraun5 xPlzesk Prazdroj1237 K
13.12.2011horrorpop4 xGambrinus10
07.12.2011Sybokcz5 xPilsner Urquell1214,8 K
03.12.2011Gustav612 xPilsner Urquell1237 K
30.11.2011Ledger1 xGambrinus1026 K
29.11.2011ziggy1 xPlzesk Prazdroj1223 K
29.11.2011xuffo5 xGambrinus1029 K
25.11.2011patches6 xGambrinus1029 K
18.11.2011Peterson292 xGambrinus1029 K
18.11.2011Peterson292 xPilsner Urquell1237 K
18.11.2011jnd4 xPilsner Urquell1240 K
18.11.2011aada5 xGambrinus10
16.11.2011honza875 xGambrinus1025 K
09.11.2011sumag2 xPilsner Urquell1237 K
09.11.2011Kraun6 xPlzesk Prazdroj1237 K
09.11.2011Kraun1 xGambrinus1031 K
09.11.2011xuffo4 xGambrinus1029 K
04.11.2011Ledger3 xGambrinus1030 K
27.10.2011mottca23 xPilsner Urquell1237 K
27.10.2011xuffo3 xPilsner Urquell1237 K
22.10.2011jnd4 xPilsner Urquell1240 K
21.10.2011S3veN9 xGambrinus1031 K
19.10.2011Kraun1 xGambrinus100 K
19.10.2011Kraun6 xPlzesk Prazdroj1237 K
15.10.2011Ritchie34 xPlze1237 K
13.10.2011Padouch1 xPilsner Urquell1237 K
10.10.2011supporter4 xGambrinus1031 K
08.10.2011MynamesJJ1 xGambrinus1030 K
08.10.2011caxuli4 xPlze1237 K
06.10.2011z.lada041 xGambrinus1031 K
06.10.2011xuffo4 xGambrinus1029 K
06.10.2011motycond3 xGambrinus10
06.10.2011Kraun1 xGambrinus1031 K
06.10.2011Kraun6 xPlzesk Prazdroj1237 K
04.10.2011Tycho1 xGambrinus1031 K
21.09.2011ziggy5 xPlzesk Prazdroj1231 K
15.09.2011ziggy4 xPlzesk Prazdroj1231 K
04.09.2011shpek1 xPilsner Urquell1237 K
04.09.2011shpek2 xGambrinus1031 K
04.09.2011ijacek2 xPilsner Urquell11
17.08.2011jnd2 xPilsner Urquell1240 K
16.08.2011Kraun1 xGambrinus1031 K
16.08.2011Kraun1 xPlzesk Prazdroj1237 K
13.08.2011jnd4 xPilsner Urquell1240 K
13.08.2011gruny6 xGambrinus1031 K
12.08.2011vonstepon8 xGambrinus1031 K
10.08.2011fobik1 xGambrinus1031 K
06.08.2011Tycho2 xGambrinus1031 K
30.07.2011jnd1 xKozel12tmav35 Klahv.
30.07.2011gruny7 xGambrinus1031 K
30.07.2011vonstepon1 xPlzesk Prazdroj1237 K
29.07.2011jnd3 xPilsner Urquell1240 K
19.07.2011Kraun1 xPlzesk Prazdroj120 K
19.07.2011Kraun5 xPlzesk Prazdroj1237 K
13.07.2011Peterson297 xPilsner Urquell1237 K
13.07.2011efmen3 xGambrinus1031 K
30.06.2011Dave6 xGambrinus10
29.06.2011RUMcajs1 xGambrinus1031 K
23.06.2011Tom1 xStaropramen1031 K
21.06.2011bogo7778 xPilsner Urquell1237 K
15.06.2011ziggy6 xPlzesk Prazdroj1229 K
15.06.2011sumag2 xPilsner Urquell1237 K
03.06.2011vonstepon3 xPlzesk Prazdroj1237 K
03.06.2011vonstepon4 xGambrinus1031 K
06.05.2011z.lada041 xGambrinus1031 K
21.04.2011vytek2 xPilsner Urquell1237 K
20.04.2011czech1866 xPilsner Urquell1237 K
19.04.2011LOP3 xGambrinus1031 K
19.04.2011Kraun2 xGambrinus1031 K
19.04.2011Kraun6 xPlzesk Prazdroj1237 K
13.04.2011jnd1 xPilsner Urquell1235 K
29.03.2011Antimonca2 xGambrinus1027 K
20.03.2011Dave4 xStaropramen10
12.03.2011jnd3 xPilsner Urquell1240 K
09.03.2011Dave3 xGambrinus10
02.02.2011Kraun1 xGambrinus1031 K
02.02.2011Kraun6 xPlzesk Prazdroj1237 K
30.01.2011jnd5 xPilsner Urquell1240 K
29.01.2011jnd4 xPilsner Urquell1240 K
28.01.2011motycond8 xGambrinus1031 K
20.01.2011y Wom3 xPlze1235 K
19.01.2011TrevisoCZ4 xGambrinus1029 K
19.01.2011ziggy5 xKozel10tmav29 K
19.01.2011Kraun1 xGambrinus1029 K
19.01.2011Kraun2 xPlzesk Prazdroj1235 K
13.01.2011Dave7 xGambrinus10
09.01.2011Baghar3 xGambrinus1029 K
09.01.2011Baghar1 xGambrinus1025 K
18.12.2010jnd3 xPilsner Urquell1235 Klahv.
17.12.2010Raa8 xGambrinus1029 K
14.12.2010Padouch4 xPilsner Urquell1235 K
14.12.2010ziggy5 xPlzesk Prazdroj1029 K
14.12.2010Dave2 xGambrinus10
12.12.2010Kraun3 xPlzesk Prazdroj1235 K
12.12.2010Kraun1 xGambrinus1029 K
12.12.2010Kraun1 xGambrinus1135 Klahv.
12.12.2010Kraun2 xKozel10tmav29 K
05.12.2010jnd1 xPilsner Urquell1235 Klahv.
05.12.2010jnd1 xGambrinus1035 Klahv.
29.11.2010z.lada042 xGambrinus1029 K
29.11.2010xuffo1 xGambrinus1029 K
24.11.2010Povetron1 xGambrinus1029 K
16.11.2010MikeSplint1 xPilsner Urquell1235 K
16.11.2010MikeSplint5 xGambrinus1029 K
09.11.2010doomdevka1 xPilsner Urquell1235 K
09.11.2010doomdevka2 xKozel10tmav29 K
30.10.2010jnd3 xPilsner Urquell1235 K
24.10.2010Kraun4 xGambrinus1029 K
21.10.2010Kraun1 xPlzesk Prazdroj1235 K
21.10.2010Kraun5 xGambrinus1029 K
20.10.2010lukaman12 xGambrinus1029 K
20.10.2010Dave6 xGambrinus10
15.10.2010tatrovka3 xGambrinus1029 K
08.10.2010RUMcajs1 xGambrinus1025 K
06.10.2010doomdevka2 xKozel10tmav29 K
05.10.2010ziggy2 xStaropramen10
29.09.2010jnd2 xPilsner Urquell1235 K
29.09.2010jnd1 xKozel10tmav30 K
29.09.2010doomdevka3 xPilsner Urquell1235 K
23.09.2010Kraun6 xGambrinus1029 K
21.09.2010Clifford8 xGambrinus1029 K
18.09.2010mamary2 xGambrinus10
14.09.2010emjey7 xGambrinus1029 K
04.09.2010didzej6 xPlze1235 K
03.09.2010Baggy1 xKozel11tmav30 K
03.09.2010Baggy1 xGambrinus1030 K
03.09.2010Baggy1 xPilsner Urquell1235 K
30.08.2010Tdoslav8 xGambrinus1029 K
25.08.2010Peterson296 xPilsner Urquell1235 K
09.08.2010RUMcajs5 xGambrinus1025 K
13.07.2010jnd3 xPilsner Urquell1235 K
24.06.2010efmen1 xGambrinus1025 K
16.06.2010Peterson291 xGambrinus1025 K
16.06.2010Peterson295 xPilsner Urquell1235 K
29.05.2010Radek.Z2 xPilsner Urquell1235 K
25.05.2010Medvid6 xGambrinus10
21.05.2010jnd5 xPilsner Urquell1235 K
19.05.2010ekim3 xPlzesk Prazdroj1235 K
11.05.2010Prso4 xGambrinus1029 K
10.04.2010D-O-M2 xGambrinus1025 K
10.04.2010Tdoslav4 xGambrinus1029 K
08.04.2010maarthy2 xPilsner Urquell12
08.04.2010maarthy2 xGambrinus10
31.03.2010bizzaro4 xPlze1235 K
31.03.2010bizzaro2 xGambrinus1029 K
30.03.2010efmen3 xGambrinus1030 K
26.03.2010Tdoslav9 xGambrinus1029 K
26.03.2010Tdoslav1 xSvijansk Mz1127 K
25.03.2010ekim1 xGambrinus1025 K
24.03.2010Tdoslav8 xGambrinus1027 K
21.03.2010Medvid4 xPilsner Urquell1035 K
04.03.2010lukaman9 xGambrinus1029 K
24.02.2010Thomasis2 xPilsner Urquell1235 K
19.02.2010caxuli1 xPlze12lahv.
19.02.2010caxuli2 xPlze1235 K
19.02.2010caxuli2 xGambrinus1028 K
19.02.2010rank_d6 xPilsner Urquell1235 K
18.02.2010ekim4 xGambrinus1025 K
16.02.2010D-O-M1 xGambrinus1021 K
11.02.2010Prso4 xGambrinus1028 K
03.02.2010jnd3 xKozel10tmav30 K
03.02.2010jnd1 xPilsner Urquell1235 K
26.01.2010Dawee1 xGambrinus1029 K
23.01.2010shpek1 xGambrinus1025 K
21.01.2010jnd4 xPilsner Urquell1235 K
21.01.2010Peterson291 xPilsner Urquell1233 K
20.01.2010donCarlos3 xGambrinus1028 K
20.01.2010lukaman10 xGambrinus1028 K
25.12.2009tatrovka2 xGambrinus1021 K
11.12.2009Stalinsnb3 xGambrinus1021 K
04.12.2009MoCZka6 xGambrinus1028 K
04.12.2009tatrovka2 xKozel10tmav28 K
03.12.2009LOP1 xGambrinus1028 K
27.11.2009coorky3 xPilsner Urquell10
21.11.2009D-O-M4 xGambrinus1021 K
19.11.2009seedcorp2 xKozel10ezan28 K
17.11.2009mkoubik3 xPilsner Urquell1033 K
05.11.2009ekim2 xGambrinus1021 K
05.11.2009nerw5 xSv. Norbert13polotmav40 K
31.10.2009D-O-M3 xGambrinus1021 K
29.10.2009Dawee1 xGambrinus1020 K
27.10.2009jnd1 xPilsner Urquell1235 K
26.10.2009remi1 xGambrinus10
23.10.2009Pivonka1 xSv. Norbert13Special40 K
22.10.2009py6 xGambrinus1128 K
22.10.2009jnd1 xGambrinus10
22.10.2009jnd4 xSv. Norbert13polotmav35 K
22.10.2009ekim2 xGambrinus1021 K
17.10.2009Evan3 xGambrinus1028 K
08.10.2009ekim2 xGambrinus1021 K
24.09.2009jnd4 xPilsner Urquell1235 K
18.09.2009jnd4 xPilsner Urquell1235 K
17.09.2009jnd4 xPilsner Urquell1235 K
28.08.2009mkoubik2 xGambrinus10
22.08.2009Casomira2 xGambrinus1028 K
22.08.2009freew3 xGambrinus1028 K
22.08.2009Standish2 xSv. Norbert13polotmav43 K
22.08.2009mouz1 xGambrinus10
21.08.2009rank_d1 xPilsner Urquell1233 K
20.08.2009z.lada045 xGambrinus1028 K
14.08.2009Chaotyx1 xGambrinus1026 K
13.08.2009jnd3 xPilsner Urquell1230 K
13.08.2009Ritchie32 xPlze1233 K
08.08.2009numark2 xKruovice1030 K
04.08.2009Casomira1 xPlzesk Prazdroj1233 K
04.08.2009Casomira1 xGambrinus1028 K
22.07.2009mouz6 xPlze12
01.07.2009tatrovka4 xKozel1028 K
30.06.2009Specs1 xGambrinus1028 K
23.06.2009drones3 xPlze1233 K
23.06.2009drones3 xGambrinus1028 K
23.06.2009drones3 xGambrinus1021 K
18.06.2009Prso2 xPilsner Urquell1233 K
18.06.2009Prso3 xGambrinus1028 K
18.06.2009Drso6 xGambrinus1025 K
12.06.2009Manteskia7 xGambrinus1028 K
10.06.2009Vojtek1 xPilsner Urquell1233 K
10.06.2009Vojtek1 xGambrinus1026 K
04.06.2009Prso3 xGambrinus1028 K
27.05.2009gruny2 xGambrinus1023 K
24.05.2009Sybokcz3 xGambrinus1021 K
12.05.2009mkoubik4 xPilsner Urquell1233 K
12.05.2009mkoubik2 xGambrinus1028 K
12.05.2009nerw2 xPlzesk Prazdroj1133 K
09.05.2009Kmotr2 xGambrinus1028 K
30.04.2009muehlegg2 xGambrinus1028 K
29.04.2009doomdevka2 xSv. Norbert13polotmav34 K
22.04.2009doomdevka1 xPilsner Urquell1233 K
22.04.2009doomdevka1 xKozel10tmav28 K
18.04.2009jnd3 xPilsner Urquell1235 K
08.04.2009honzakefa2 xGambrinus1025 K
04.04.2009HeWeR1 xMaster1540 K
04.04.2009HeWeR3 xPilsner Urquell1235 K
04.04.2009Victorius1 xMaster Pils1540 K
03.04.2009HeWeR5 xPilsner Urquell1233 K
01.04.2009Jonas2 xPilsner Urquell1233 K
01.04.2009Thomasis3 xPilsner Urquell1233 K
01.04.2009doomdevka3 xKozel10tmav28 K
28.03.2009HeWeR5 xPilsner Urquell1235 K
26.03.2009stanety11 xPlze1233 K
25.03.2009Dave5 xGambrinus10
24.03.2009poky2 xGambrinus1028 K
24.03.2009poky5 xPilsner Urquell1233 K
19.03.2009Jonas3 xGambrinus1028 K
18.03.2009Thomasis2 xPilsner Urquell1233 K
17.03.2009wowar4 xGambrinus1028 K
11.03.2009doomdevka4 xKozel10tmav28 K
08.03.2009Sntr052 xGambrinus10
08.03.2009mkoubik3 xGambrinus1028 K
04.03.2009no.nick202 xKozel10tmav28 K
28.02.2009jnd2 xPilsner Urquell1235 Klahv.
28.02.2009jnd1 xPilsner Urquell1235 K
12.02.2009bizzaro4 xPlze1233 K
11.02.2009tatrovka2 xKozel1028 K
11.02.2009Pastelka2 xGambrinus1028 K
10.02.2009py7 xGambrinus1028 K
10.02.2009Chaotyx3 xGambrinus1021 K
10.02.2009Casomira3 xGambrinus1021 K
07.02.2009Pastelka8 xKozel10tmav28 K
06.02.2009zuuzule4 xPlzesk Prazdroj1233 K
23.01.2009tyler1 xGambrinus1028 K
23.01.2009tyler2 xPilsner Urquell1233 K
22.01.2009Casomira5 xGambrinus1028 K
22.01.2009Chaotyx7 xGambrinus1028 K
20.01.2009Prso2 xGambrinus1028 K
14.01.2009Clifford1 xGambrinus1028 K
14.01.2009Casomira3 xGambrinus1028 K
03.01.2009jnd3 xPilsner Urquell1235 Klahv.
20.12.2008tyler3 xGambrinus1028 K
20.12.2008hardware1 xGambrinus1228 K
20.12.2008jnd1 xPilsner Urquell1235 Klahv.
02.12.2008Dave8 xGambrinus10
26.11.2008doomdevka2 xKozel10tmav28 K
18.11.2008Zobk2 xPilsner Urquell1233 K
15.11.2008Prso1 xGambrinus1028 K
14.11.2008dafnak6 xPilsner Urquell1235 K
14.11.2008Kakabus3 xPilsner Urquell1233 K
07.11.2008Sntr054 xGambrinus10
06.11.2008Pastelka3 xKozel10tmav28 K
29.10.2008doomdevka4 xKozel10tmav28 K
26.10.2008Tom4 xGambrinus1028 K
26.10.2008Chaotyx6 xGambrinus1028 K
21.10.2008Pastelka2 xGambrinus1025 K
16.10.2008Ka3 xGambrinus1028 K
05.10.2008shibal1 xGambrinus1028 K
02.10.2008shibal4 xKozel10tmav28 K
02.10.2008Goddad5 xPilsner Urquell1233 K
25.09.2008YWCZA5 xKozel10tmav28 K
20.09.2008Pastelka2 xKozel1028 K
17.09.2008doomdevka3 xKozel10tmav28 K
17.09.2008doomdevka2 xGambrinus1028 K
17.09.2008tatrovka1 xKozel10tmav28 K
06.09.2008tyler1 xPilsner Urquell1233 K
06.09.2008tyler3 xGambrinus1028 K
04.09.2008tyler2 xGambrinus1028 K
02.09.2008caxuli3 xGambrinus1028 K
28.08.2008Shaun3 xGambrinus1028 K
27.08.2008Pastelka2 xKozel10tmav28 K
22.08.2008Ritchie32 xKozel10tmav
31.07.2008Pastelka1 xKozel10tmav28 K
28.07.2008YWCZA7 xKozel10tmav28 K
28.07.2008ynot2 xGambrinus1026 K
26.07.2008czech1861 xStaropramen10
26.07.2008tyler3 xGambrinus1028 K
25.07.2008darkbreath1 xPilsner Urquell1233 K
25.07.2008darkbreath1 xGambrinus1028 K
24.07.2008Pastelka2 xKozel10tmav28 K
14.07.2008MB_MN1 xGambrinus100 K
14.07.2008a4 xPlzesk Prazdroj1233 K
10.07.2008Skunda4 xGambrinus1028 K
07.07.2008MB_MN4 xGambrinus1028 K
05.07.2008doomdevka1 xKozel10tmav28 K
05.07.2008tatrovka1 xKozel10tmav28 K
30.06.2008YWCZA4 xKozel10tmav
28.06.2008jwnda3 xGambrinus1028 K
20.06.2008Jane1 xGambrinus1028 K
19.06.2008Ka3 xGambrinus1028 K
19.06.2008cerv4 xGambrinus1028 K
17.06.2008Dave4 xGambrinus10
14.06.2008delamanch4 xStarobrno1028 K
08.06.2008Sntr051 xKozel10tmav28 K
08.06.2008Sntr054 xGambrinus1028 K
07.06.2008a2 xGambrinus1028 K
03.06.2008a4 xGambrinus1028 K
25.05.2008Jehovisti3 xKozel10tmav28 K
24.05.2008tyler2 xBirell025 Klahv.
16.05.2008F3$T7 xGambrinus1028 K
08.05.2008Katoga1 xKozel10tmav28 K
07.05.2008Capone3 xPlze12lahv.
02.05.2008tatrovka1 xKozel10tmav28 K
02.05.2008doomdevka1 xKozel10tmav28 K
29.04.2008Rogoslav4 xGambrinus1028 K
25.04.2008a4 xGambrinus1028 K
17.04.2008mkoubik1 xGambrinus1028 K
14.04.2008metod4 xGambrinus1028 K
12.04.2008mkoubik3 xGambrinus1028 K
12.04.2008TerTor5 xPlze1233 K
11.04.2008freew6 xStaropramen1028 K
02.04.2008muehlegg3 xGambrinus1028 K
01.04.2008temnoregg3 xPilsner Urquell1233 K
01.04.2008tatrovka3 xKozel10tmav28 K
19.03.2008tatrovka4 xKozel10tmav28 K
19.03.2008doomdevka4 xKozel10tmav28 K
16.03.2008mkoubik2 xGambrinus1028 K
05.03.2008Mish3 xGambrinus1028 K
04.03.2008MB_MN10 xGambrinus1028 K
01.03.2008czech1864 xGambrinus1028 K
29.02.2008a3 xGambrinus1028 K
28.02.2008hugo.2 xGambrinus1028 K
27.02.2008bizzaro6 xPlze1233 K
27.02.2008bizzaro2 xGambrinus1028 K
14.02.2008Penek3 xGambrinus10
01.02.2008a1 xGambrinus10
25.01.2008freew3 xGambrinus1025 K
25.01.2008a1 xGambrinus1025 K
23.01.2008Prso1 xGambrinus1026 K
15.01.2008Prso3 xPilsner Urquell1230 K
15.01.2008Prso1 xGambrinus1025 K
06.01.2008nocturnus6 xKozel1025 K
04.01.2008darkbreath2 xStaropramen1230 K
04.01.2008a2 xGambrinus10
31.12.2007Goddad4 xGambrinus1025 K
15.12.2007Vladish2 xGambrinus1025 K
11.12.2007Prso2 xGambrinus1025 K
11.12.2007nocturnus9 xKozel1025 K
08.12.2007a3 xGambrinus1025 K
30.11.2007Grom1 xGambrinus1025 K
25.11.2007kato3 xGambrinus10
22.11.2007bizzaro9 xGambrinus1025 K
17.11.2007ou1 xPilsner Urquell1030 K
17.11.2007ou1 xGambrinus1025 K
15.11.2007darkbreath2 xStaropramen1025 K
06.11.2007Jindek9 xGambrinus1025 K
24.10.2007Dave6 xGambrinus10
21.10.2007temnoregg1 xPilsner Urquell1230 K
20.10.2007lemmy1 xPlze12
16.10.2007schori5 xStaropramen1025 K
13.10.2007tatrovka3 xKozel10tmav25 K
01.10.2007toimas8 xGambrinus1025 K
27.09.2007a3 xGambrinus1025 K
09.09.2007a1 xPlzesk Prazdroj1230 K
27.08.2007jehlan6 xGambrinus1025 K
23.08.2007Marty OBB1 xGambrinus1025 K
06.08.2007rasJirin6 xGambrinus1025 K
17.07.2007a4 xGambrinus1025 K
13.07.2007Marty OBB1 xGambrinus1025 K
11.07.2007Marty OBB4 xGambrinus1025 K
04.07.2007krpac2 xPlzesk Prazdroj1230 K
02.07.2007Marty OBB4 xGambrinus1025 K
30.06.2007rasJirin2 xGambrinus1025 K
20.06.2007freew6 xGambrinus1025 K
15.06.2007Marty OBB1 xPlze1230 K
14.06.2007a6 xGambrinus1025 K
08.06.2007gemer12%2 xPilsner Urquell1230 K
31.05.2007Marty OBB1 xGambrinus1025 K
23.05.2007gemer12%6 xPilsner Urquell1230 K
22.05.2007Nicol6 xGambrinus1025 K
22.05.2007lilu2 xGambrinus1025 K
22.05.2007Rambler7 xGambrinus1025 K
15.05.2007Dave6 xGambrinus10
15.04.2007Marty OBB2 xGambrinus1025 K
14.04.2007JohnHerrer1 xGambrinus1025 Klahv.
04.04.2007Marty OBB1 xGambrinus1025 K
04.04.2007freew2 xGambrinus1025 K
28.03.2007forek9 xPlze1230 K
28.03.2007Rook5 xPlze1230 K
17.03.2007Wurdulak3 xGambrinus1025 K
11.03.2007Marty OBB1 xGambrinus1025 K
11.03.2007JohnHerrer1 xGambrinus1025 K
23.02.2007vixle2 xGambrinus1025 K
15.02.2007Dave6 xGambrinus10
10.02.2007sramo2 xGambrinus1025 K
08.02.2007Dave6 xGambrinus10
31.01.2007Wurdulak3 xKozel10tmav23 K
31.01.2007Wurdulak3 xGambrinus1025 K
13.01.2007JohnHerrer2 xGambrinus1025 K
13.01.2007ebRk2 xGambrinus1025 K
13.01.2007Marty OBB2 xGambrinus1025 K
06.01.2007Wurdulak5 xGambrinus1025 K
05.01.2007vixle2 xGambrinus1025 K
05.01.2007flashik6 xGambrinus1025 K
04.01.2007JohnyKlada2 xGambrinus1025 K
03.01.2007Nipple2 xGambrinus1025 K
01.01.2007lilu1 xGambrinus1025 K
31.12.2006lilu2 xGambrinus1025 K
29.11.2006Morgo5 xGambrinus1020 K
29.11.2006sinbios7 xGambrinus1025 K
28.11.2006kato4 xPlze12
20.11.2006obluda6 xGambrinus1023 K
07.11.2006obluda2 xGambrinus1023 K
05.11.2006kato1 xPlze12
21.10.2006Terrance1 xGambrinus1023 K
21.10.2006Ahmed1 xGambrinus1023 K
12.10.2006Ahmed2 xBernard1019 K
28.09.2006Zumbar1 xGambrinus1023 K
28.09.2006AMNeSi35 xGambrinus1023 K
26.09.2006Zumbar1 xGambrinus1023 K
23.09.2006Nipple5 xGambrinus1023 K
16.09.2006Zumbar1 xGambrinus1023 K
12.09.2006Obel8 xGambrinus1023 K
07.09.2006AMNeSi33 xGambrinus1023 K
16.08.2006Obel9 xGambrinus1023 K
07.08.2006jano3 xGambrinus1023 K
03.08.2006Obel12 xGambrinus1023 K
01.08.2006jano2 xPlze1230 K
01.08.2006jano2 xGambrinus1023 K
30.07.2006jano1 xGambrinus1023 K
28.07.2006jano4 xGambrinus1023 K
25.07.2006jano5 xGambrinus1023 K
13.07.2006jano4 xGambrinus1023 K
12.07.2006jano5 xGambrinus1023 K
10.07.2006jano6 xGambrinus1023 K
21.06.2006jano3 xGambrinus1023 K
01.06.2006lewin3 xGambrinus1023 K
19.05.2006Bann2 xGambrinus10
27.04.2006herr Coral1 xGambrinus1023 K
09.02.2006pitrsnoaco3 xGambrinus10
20.12.2005Nicol5 xGambrinus1020 K
16.12.2005krmo1 xGambrinus10
08.11.2005kato1 xPlze12
13.10.2005marek3 xStaropramen1020 K
13.10.2005kato1 xGambrinus10
05.10.2005marek15 xStaropramen1020 K
04.09.2005marek1 xGambrinus10
14.06.2005vinard2 xGambrinus1027 K
14.06.2005vinard1 xGambrinus1227 K
09.06.2005vinard2 xGambrinus1020 K
04.06.2005vinard1 xGambrinus1020 K
25.03.2005chelios5 xStaropramen10
11.12.2004Ivan8 xGambrinus1023 K
16.11.2004beerie4 xStaropramen10
09.11.2004Adam4 xStaropramen10
23.10.2004Kristyna4 xStaropramen1020 K
16.10.2004Kristyna2 xStaropramen1020 K
22.09.2004Adam7 xStaropramen10
18.09.2004Kristyna1 xStaropramen1020 K
Poet obr.: 3

 

Pihlen
Jmno:
Heslo:
Zapamatovat

Registrace
Zapomenut heslo?

Hledat hospodu

Nhodn hospoda

Penzion Flora
Konstantinovy Lzn


Sptelen web


Hostujeme na onebit.cz:

ONEbit.cz hosting - kvalitn webhosting a registrace domn


Kontakt:
info@beerborec.cz

 Copyright 2004-2015 www.beerborec.cz      Kontakt: info@beerborec.cz